Digital Saftey Resources

Mga tool para sa bahay

Para sa mga Pamilya

Be Internet Awesome Family Guide

Tulungan ang iyong pamilya maging maingat at (smart) online

Ang Be Internet Awesome Family Guide ay nagbibigay sa mga pamilya ng mga kagamitan at kinakailangan nila upang matutunan ang online saftey at citizenship sa bahay. Ginawa namin ang gabay para sa mga pamilya na ito upang mapadali ang pagbuo at pagsasabuhay ng mabubuting gawing digital sa inyong araw-araw na buhay. Puno ng mabubuting aral, ang gabay na ito ay makakatulong sa inyo at inyong mga anak mapag-usapan, matutunan, at mapag-isipan ang online safety.

Para sa mga Bata

Interland

Maglaro Tungo sa Pagiging Internet Awesome

Ang Interland ay online game na ginawagawang interactive at masaya ang pag-aral ng digital safety at citizenship -- katulad ng internet. Magtutulungan ang mga bata at kanilang kapwa Internauts labanan ang hackers, phishers, oversharers, at mga bully sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga kinakailangan nilang talento upang maging mga mabuting digital citizen.

More for the Home