TEST
ll Created with Sketch.

Dòng sông thực tế

Đừng rơi vào cạm bẫy

Khám phá các bài họcThám hiểm thôi
Chơi lại

Ngọn núi tỉnh táo

Chia sẻ cẩn trọng

Khám phá các bài họcThám hiểm thôi
Chơi lại

Vương quốc tử tế

Tử tế thật tuyệt

Khám phá các bài họcThám hiểm thôi
Chơi lại

Tháp kho báu

Bảo vệ bí mật của bạn

Khám phá các bài họcThám hiểm thôi
Chơi lại
 • Hearts
 • Ban
Click to move player[0,0]

Điểm số

Progress

0/1

ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

Thật là một chiến thắng xuất thần!

Bạn là một người dùng internet tử tế

0

ll Created with Sketch.
TEST
0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

ll Created with Sketch.
Next

Sử dụng phím mũi tên để di chuyển sang trái và phải

Gõ để di chuyển

Phím cách

Ấn phim cách để trao gửi sự tử tế

Gõ để trao gửi lòng tốt

Dùng phim cách để nhảy

Gõ để nhảy

Để nhảy bước dài, giữ phím mũi tên đi lên khi đang ấn phím mũi tên trái/phải

Để nhảy bước dài, giữ phím mũi tên đi lên khi đang ấn phím mũi tên trái/phải

Target group:
' ' : TILE_TYPE.EMPTY
'//' : TILE_TYPE.MIRROR_RIGHT
'\\' : TILE_TYPE.MIRROR_LEFT
'FR' : TILE_TYPE.FRIEND
'FA' : TILE_TYPE.FAMILY
'PU' : TILE_TYPE.PUBLIC
'SA' : TILE_TYPE.SAFE
'TR' : TILE_TYPE.TRASH
'<>' : TILE_TYPE.PRISM (Shouter)
Bố mẹ

Bố mẹ

Bạn bè

Bạn bè

Công khai

Công khai

Thùng rác

Thùng rác

Hộp an toàn

Hộp an toàn

Chọn hướng đi
Chọn hướng đi
Bố mẹ
Chọn hướng đi
Bạn bè
Chọn hướng đi
Toàn bộ Interland
Chọn hướng đi
Thùng rác
Chọn hướng đi
Hộp an toàn

Điểm số

Progress

ll Created with Sketch.
15 giây

Chia sẻ bài đăng với:

Di chuyển bài đăng vào thùng rác

Di chuyển bài đăng về hộp an toàn

15 giây

Bố mẹ

15 giây

Bạn bè

15 giây

Toàn bộ Interland

15 giây

Thùng rác

15 giây

Hộp an toàn

15 giây
Bắt đầu
ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

Thật là một chiến thắng xuất thần!

Bạn là một người dùng internet thông minh

0

ll Created with Sketch.
TEST
0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

ll Created with Sketch.
Next

Chọn hướng đi

Chọn hướng đi

Phím cách

Đăng tin

Đăng tin

Dùng phím mũi tên trái và phải để chọn người xem tin

Dùng phím mũi tên trái và phải để chọn người xem tin

Phím cách

Dùng phím cách để chọn người xem tin

Dùng dấu tick để chọn người xem tin

Phím cách

Dùng phím cách để chọn người xem tin

Dùng dấu tick để chọn người xem tin

Điểm số

Progress

Hiện câu trả lời

Hiện câu trả lời

Phím cách

Chọn câu trả lời

Chọn câu trả lời

ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

Thật là một chiến thắng xuất thần!

Bạn là một người dùng internet tỉnh táo

0

ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

15 giây

Cố gắng nghĩ thật nhanh nào! Câu hỏi tiếp theo sắp hiện ra rồi.

TEST
0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

ll Created with Sketch.
Next

Điểm số

Asset 17

0/1

3

2

1

Bắt đầu!

Progress

ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

Thật là một chiến thắng xuất thần!

Bạn là một người dùng internet mạnh mẽ

0

ll Created with Sketch.
TEST
0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

0

Chọn mật khẩu đủ mạnh để tòa tháp vững chãi hơn.

answer
ll Created with Sketch.
Next

Dùng phím mũi tên đi di chuyển sang trái và sang phải

Gõ để di chuyển

Phím cách

Dùng phim cách để nhảy

Gõ để nhảy

Dùng phím mũi tên để chọn tháp canh

Gõ để chọn tháp canh

Phím cách

0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

ll Created with Sketch.
answer

Sound Manager

Sounds 1

Play Sound1Stop Sound1

Sounds 2

Play Sound2Stop Sound2

Shortcuts

 • Localization language

  Generic

   Kind kingdom

    Mindful Mountain

     Reality River

      Tower of Treasure

       Chế độ màn hình ngang

       Nghiêng thiết bị xoay ngang màn hình.