Mga Presentasyon alang sa imong Classroom

Pagpagawas sa mga presentasyon sa Be Internet Awesome, gikan mismo sa Google Slides
slides

Mga Presentasyon alang sa imong Classroom

Pagpagawas sa mga presentasyon sa Be Internet Awesome, gikan mismo sa Google Slides

slides

Alang sa Classroom

Itudlo ang Be Internet Awesome gamit ang customized nga Google Slides

slides

Mga inter-aktibong slide gamit ang Pear Deck, nga gipahaom pagkahimo alang sa Be Internet Awesome nga kurikulum

Nakigpartner ang Google sa mga edukador sa Pear Deck aron mohimog gipahaom ug inter-aktibong mga presentasyon aron iuban sa kurikulum sa Mahimong Maayo sa Internet. Ang mga estudyante makigbahin ug motubag sa mga pangutana gikan sa ilang matag klasrum nga device, samtang ang mga magtutudlo makahimo sa:

Pagkonrol sa kapaspason sa leksiyon
Pagtan-aw sa mga tubag sa estudyante gikan sa ilang Pear Deck Teacher Dashboard
Pagpaambit sa nakumpletong mga leksiyon sa mga estudyante ug ginikanan pinaagi sa Google Drive

  Ang Pear Deck maoy 100% nga web-based, mogana sa daghang platform, ug bug-os nga giuban sa Google Classroom. Mas dali ang pagsugod niini: i-install lang ang Pear Deck for Google Slides Add-on, paghimog mga kopya sa mga inter-aktibong presentasyon, ug ipresentar gamit ang Pear Deck. Ana ra kasayon.

  Be internet smart

  Pag-amping sa mga i-share

  Ang pagtabang sa mga bata nga masabtan nga ang ilang i-post mahimong ipasa, makopya, ug mapangita, hinungdanon kaayo sa pagpabiling luwas sa online. Tudloi ang mga estudyante sa pag-ila ug sa pagpalayo sa posibleng makapaulaw o bisan delikadong mga kahimtang nga mahimong adunay dumalayong mga epekto.

  Be internet alert

  Dili magpa-ilad sa peke

  Daghang mga detalye nga makahatag ug mga "red flag" sa mga hamtong ang dili mamatikdan sa mga bata. Tabangi sila nga mahibalo kon unsa kini, unsay angayng bantayan, ug unsaon "pagsalig sa ilang pagbati" kon makakita silag kadudahan o posibleng makadaot nga mga email, website, ug mga app.

  Be internet strong

  Pagsiguro sa imong mga Sekreto

  Tabagi ang imong mga estudyante nga masabtan nga ang pribasiya labaw pa kaysa sa kon unsay ilang pilion nga i-share o dili i-share sa online. Kini nga leksiyon motabang sa mga estudyante nga masabtan kon unsang impormasyon ang angayng pribado ug protektado – ug unsa ang kinahanglan nilang himoon aron magpabilin kining ingon ani.

  Be internet Kind

  Cool nga Magbinuotan

  Ang "golden rule" sama ra kaimportante sa online sama nga kini usab sa "IRL". Ang internet mahimo gyud nga nindot kaayong lugar aron mokat-on kon positibo ang mga komento, panag-estorya, ug content. Tabangi ang mga estudyante nga makita kon unsaon paghimog mga butang nga makapahinay sa bullying nga panggawi ug sa paghimog makaayo ug mabungahong dapit aron makiglabot.

  Be internet Brave

  Isulti kung naay pagduda

  Palig-ona ang leksiyon nga gitudlo sa mga ginikanan ug edukador gikan sa sayonng pagkabata: Kon makakita ang mga bata og usa ka butang nga kuwestiyonable, angay silang mobating komportable nga isulti kini sa kasaligang hamtong. Makatabang ang mga hamtong niini nga panggawi pinaagi sa pagpasiugda sa bukas nga komunikasyon sa balay ug sa klasrum.