Kanunay nga gipangutana

Bahin sa Be Internet Awesome
Kanunay nga gipangutana

Dugang Pang mga Tubag

FAQ

Para kang kinsa ang Be Internet Awesome?

Kini nga mga kahinguhaan alang sa tanan, ug gidisenyo aron maserbisyohan og maayo ang mga pamilya, edukador ug mga bata. Nindot kaayo ang pagdawat sa Interland ilabina sa mga bata nga 7-12 anyos, pero malingaw usab niini ang mga mas gulang ug mga mas bata pa.

Kinahanglan ba sa mga tawo nga mag-sign in aron magdula o i-access ang mga materyal?

Libre ug bukas nga mabatonan ang tanang materyal; dili kinahanglang mag-sign in para i-access ang bisan unsang bahin sa Mahimong Maayo sa Internet.

Unsa ang Interland?

Ang Interland maoy usa ka libre, web-based nga dula nga gidisenyo aron tabangan ang mga bata nga makakat-on sa lima ka pundasyon nga leksiyon ngadto sa upat ka lainlaing minigame. Imbitahon ang mga bata nga magdula hangtod mahimong Maayo sa Internet sa usa ka tinguha nga babagan ang mga hacker, phisher, cyberbully, lupigon ang mga oversharer ug mahimong luwas ug may kumpiyansang mga explorer sa online nga kalibotan, Gihimo namo ang Interland uban ang tabang sa mga eksperto sa digital safety space, ug kini nakadawat sa Seal of Alignment sa International Society for Technology in Education. Ang upat ka yuta ug ang ilang pangunang tumong nga makat-onan mao ang: Reality River - Dili magpa-ilad sa peke, Mindful Mountain - Pag-amping sa mga i-share, Kind Kingdom - Cool nga Magbinuotan and Tower of Treasure - Pagsiguro sa imong mga Sekreto.

Asa mabatonan ang Be Internet Awesome?

Mabatonan sa tibuok kalibotan ang tanang kahinguhaan sa Be Internet Awesome. Nakigkooperar pud mo sa mga eksperto sa tibuok kalibotan aron mohimog lokal nga mga kahinguhaan sa mosunod nga mga nasod: Argentina, Belgium (Dutch - Interland nga dula lang), Belgium (English - Interland nga dula lang), Belgium (French - Interland nga dula lang), Brazil, Chile, Columbia, Italy (para sa mga tin-edyer), Mexico, Peru, Poland, Saudi Arabia, United Kingdom, United States

Unsang mga device ang puwede sa Interland?

Mogana ang Interland sa bisan unsang device nga naay koneksiyon sa Internet ug web browser. Buot ipasabot, tanang desktop o laptop computer, tablet, o mobile phone makatabang nimo nga Mahimong Maayo sa Internet.

Nahiuyon ba ang kurikulum sa bisan unsang istandard sa nasod o estado?

Nahiuyon ang Mahimong Maayo sa Internet sa ISTE (International Society for Technology in Education) ug sa AASL (American Association of School Librarians) nga mga istandard.