Mga Kahinguhaan sa Digital nga Pagkaluwas

Mga himan alang sa balay
Mga Kahinguhaan sa Digital nga Pagkaluwas

Alang sa mga Pamilya

Giya sa Pamilya sa Mahimong Maayo sa Internet

Tabangi ang imong pamilya nga mahimong luwas ug wais sa online

Ang Giya sa Pamilya sa Mahimong Maayo sa Internet nagahatag sa mga pamilya sa mga himan ug kahinguhaan aron makakat-on bahin sa online safety ug citizenship sa balay. Among gihimo kini nga giya aron mas dali sa mga pamilya ang paglakip ug paghimo sa digital nga maayong mga panggawi sa inyong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Tungod kay kini puno sa maayong butang, kini nga giya motabang nimo ug sa imong mga anak nga mohisgot, mokat-on, ug maghunahuna bahin sa online safety nga magkauban.

Alang sa mga Bata

Interland

Pagdula hangtod mahimong Internet Awesome.

Ang Interland maoy usa ka makalingaw nga dula sa online nga ginahimong inter-aktibo ug sadya ang pagkat-on bahin sa digital safety ug citizenship — sama ra mismo sa Internet. Dinhi, tabangan sa mga bata ang ilang mga isigka-Internaut nga suklan ang mga di-maayong panggawi nga hacker, phisher, oversharer ug mga bully pinaagi sa pagpraktis sa mga kahanas nga ilang gikinahanglan aron mahimong mga digital citizen.

Daghan pa alang sa Home

Mga Tip Aron Mahimong Internet Awesome

5 ka daling tip alang sa matag haligi sa among Internet Code of Awesome aron matabangan ka nga mahimong luwas, maalamon ug positibo sa online

I-download

Panumpa sa Pamilya

Ang determinasyon sa pamilya sa pagkahimong luwas ug may kumpiyansa sa online magsugod sa balay ug gipangusgan gamit ang pagpanumpa nga buhaton ingong usa ka Legend sa Internet – igmat, alisto, luwas, buotan ug maisogon – kung online.

I-download

Template Alang sa Papercraft nga Aktibidad sa Internaut

Ang mga Internaut mogawas sa screen paingon sa tinuod nga kinabuhi gamit kining makalingaw ug gamit ang kamot nga aktibidad sa papel.

I-download