Mga Kahinguhaan sa Digital nga Pagkaluwas

Mga himan alang sa klasrum

Para sa mga Edukador

Be Internet Awesome nga Kurikulum

Nagatabang sa mga estudyante nga mahimong responsableng mga digital citizen.

Ang Be Internet Awesome nga kurikulum nagahatag sa mga edukador og mga himan ug pamaagi nga ilang gikinahanglan sa pagtudlog mga mahinungdanong digital nga pagkaluwas. Ang mga materyal nga giugmad sa Google kauban sa iKeepSafe nagpaposible sa mga edukador sa paghatod sa hinungdanon kaayong pagtulon-an—ug sa kahinam sa Interland—ngadto sa klasrum.

Nalakip sa kurikulum ang mga lesson plan alang sa lima ka topiko, nga adunay mga aktibidad ug worksheet nga gidisenyo ingong katimbang sa Interland.

Tanang bahin sa Be Internet Awesome:

  • Nahiuyon sa ISTE Standards
  • Wala nagkinahanglan og bisan unsang personal nga impormasyon o login
  • Magamit sa daghang mga device
  • Libre para sa tanan

Dugang pa Alang sa Classroom

Mga Aktibidad sa Classroom nga Pwedeng Iimprenta

Hatagig kinabuhi ang mga haligi sa Be Internet Awesome sa offline gamit ang lima ka aktibidad nga pwedeng iimprenta ug ang katugbang nga Google Slides lesson nga andam nang itudlo.

ADTO SA MGA AKTIBIDAD

Mga Tip sa Maayo sa Internet

5 ka daling tip alang sa matag haligi sa among Internet Code of Awesome aron matabangan ka nga mahimong luwas, maalamon ug positibo sa online

I-download

Poster sa Internet Awesome nga Leksiyon *Internaut nga Edisyon*

Pag-download ug pag-imprenta og daghag kolor nga adlaw-adlaw nga pahinumdom sa 5 ka pundasyong leksiyon sa online safety gikan sa among mga Internaut.

I-download

Interland Para sa Google Classroom

Iasayn ang Interland sa espesipikong mga klase o seksiyon, o himoa lang ang kahinguhaan nga available sa tanan nimong estudyante pinaagi sa usa ka pahibalo sa klase.

I-share sa Classroom

Interland Para sa mga School Chromebook

Ang mga G Suite administrator makahimong available sa Interland ngadto sa mga estudyante nga hapsay kaayo direkta sa Chromebook taskbar sa ilang eskuwelahan.

Ablihi ang Admin Console

Google para sa Education Teacher Center Course

Ang mga edukador nga gustong motudlo og digital nga literasiya sa mga estudyante sa tanang pangedaron mahimong mosulay sa bag-ong Google for Education Digital Citizenship and Safety module nga mabatonan sa tibuok kalibotan.

Bisitaha ang Teacher Center

Sertipiko sa Internet Awesome

Pamatuod sa pagkamaayo sa Internet pinaagi sa usa ka opisyal nga sertipiko.

I-download

Template Alang sa Papercraft nga Aktibidad sa Internaut

Ang mga Internaut mogawas sa screen paingon sa tinuod nga kinabuhi gamit kining makalingaw ug gamit ang kamot nga aktibidad sa papel.

I-download