Mga Aktibidad nga Mahimong Iimprenta

Hatagig kinabuhi sa offline ang Interland sa Be Internet Awesome
Mga Aktibidad nga Mahimong Iimprenta

PARA SA MGA CLASSROOM

Bag-ong mga aktibidad nga inter-aktibo ug puwedeng iimprenta nga naay mga slide aron makatabang sa pagtudlog nga Be Internet Awesome

Be internet smart

Pag-amping sa mga i-share

Paspas modagan ang mga maayo (ug daotan) nga mga balita sa online, ug kon walay pipila ka pagpanagana, ang mga bata mabutang sa lisod nga mga kahimtang nga adunay dumalayong mga resulta. Ang solusyon? Pagkat-on kon unsaon pag-share niadto kaila nila ug niadtong dili.

Be internet alert

Dili magpa-ilad sa peke

Importante nga matabangan ang mga bata sa pagkahibalo nga dili tanan nga makita nila online katuohan, tinuod, o kasaligan. Ang pag-ila tali sa kon unsay tinuod ug unsay peke maoy tinuod kaayo nga leksiyon sa online safety.

Be internet strong

Pagsiguro sa imong mga Sekreto

Ang personal nga pribasiya ug seguridad sama ra kaimportante sa online ug sa offline. Ang pagpanalipod sa online nga impormasyon makatabang sa mga bata nga malikayan ang pagkaguba sa ilang mga device, dungog, ug relasyon.

Be internet Kind

Cool nga Magbinuotan

Ang Internet usa ka gamhanang amplifier nga magamit sa pagpakaylap og pagkapositibo o pagkanegatibo. Mahimong buhaton sa mga bata ang pinakamaayo pinaagi sa pag-apaly sa konsepto sa "tratara ang uban sa paagi nga gusto nimong tratarun" sa ilang mga aksiyon sa online, nga nagamugnag positibong epekto alang sa uban ug nagapahinay sa panggawi nga bullying.

Be internet Brave

Isulti kung naay pagduda

Usa ka leksiyon nga maaplay sa bisan unsa ug sa tanang makita nga digital: Kon makakita ang mga bata og usa ka butang nga kuwestiyonable, angay silang mobating komportable nga isulti kini sa kasaligang hamtong. Makatabang ang mga hamtong niini nga panggawi pinaagi sa pagpasiugda sa bukas nga komunikasyon sa balay ug sa klasrum.