Veelgestelde vragen

over De InternetHelden
Veelgestelde vragen

Meer antwoorden

Veelgestelde vragen

Voor wie is De InternetHelden bedoeld?

Het lespakket is bedoeld voor scholieren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De toolkit voor ouders is geschikt voor het hele gezin (alle leeftijden).

Heb ik een account nodig voor De InternetHelden?

Nee. Al het materiaal is kosteloos beschikbaar en er hoeft nergens ingelogd te worden.

Waar vind ik het materiaal van De InternetHelden?

Het volledige curriculum is beschikbaar als download op de pagina’s ‘Over’ en ‘Voor docenten’. Verder zijn er op de pagina ‘Voor gezinnen’ meer downloads te vinden voor gebruik thuis, zoals een toolkit voor ouders met gezinsactiviteiten en een gids voor digitaal welzijn. Op de pagina ‘Voor docenten’ vindt u onder andere het certificaat.

Bij welk vak, en door welke docenten, kunnen deze lessen gegeven worden?

De lessen zijn bij uitstek geschikt voor mentoruren of het vak burgerschap (als dat op uw school gegeven wordt). Ook kunnen afzonderlijke lessen gebruikt worden bij lesuitval, en zo nodig gegeven worden in de mediatheek (door de mediathecaris, een mediacoach of een invaldocent). Er is geen speciale opleiding of achtergrond voor nodig. Maar een beetje interesse en enthousiasme helpt beslist!

Voor welke onderwijsniveaus is De InternetHelden geschikt?

De lessen zijn geschikt voor vmbo en havo/vwo (eerste drie klassen). We hebben ons gericht op 'het gemiddelde'. De wat moeilijkere activiteiten zijn apart vermeld als 'verdiepingsopdracht'. Voor de uitersten van het onderwijsspectrum zult u misschien zelf wat aanpassingen moeten maken (versimpelen dan wel verrijken).

In hoeverre voldoet dit lespakket aan de standaarden van het Nederlandse onderwijs?

De inhoud sluit naadloos aan op het model voor digitale geletterdheid van SLO en Kennisnet (met name het onderdeel mediawijsheid) en het competentiemodel mediawijsheid (sociale, technische en persoonlijke veiligheid, privacy, online participeren in online sociale netwerken, oriëntatie binnen mediaomgevingen, reflecteren op eigen mediagebruik). Zie ook het 'Handboek Digitale geletterdheid' van Kennisnet.

Kan het materiaal in de klas ook als digiles worden gegeven?

Jazeker. De digilessen vindt u op https://www.lessonup.com/app/channel/deinternethelden (kopieer en plak de link in uw browser).

Waar kan ik meer informatie vinden over gastlessen, docentenworkshops en ouderavonden van De InternetHelden voor op mijn school?

Meer informatie kan worden aangevraagd via Bureau Jeugd & Media. Ga hiervoor naar https://www.bureaujeugdenmedia.nl/project/DeInternetHelden (kopieer en plak de link in uw browser).