સામાન્ય પ્રશ્નો

Be Internet Awesome વિશે

વધુ જવાબો

સામાન્ય પ્રશ્નો

Be Internet Awesome કોના માટે છે?

આ સંસાધનો બધાં માટે છે અને કુટુંબો, શિક્ષકો અને બાળકોને શ્રેષ્ઠ લાભ મળે તે માટે રચવામાં આવ્યાં છે. વિશેષ કરીને 7-12 વર્ષની ઉંમરનાં બાળકોએ Interlandને ઉમળકાથી આવકાર આપ્યો છે, પણ તેનાથી મોટી ઉંમરના અને નાનાં બાળકોને પણ તેમાં ચોક્કસ આનંદ આવી શકે છે.

શું લોકોએ ગેમ રમવા કે કન્ટેન્ટને ઍક્સેસ કરવા માટે સાઇન ઇન કરવું જરૂરી છે?

બધું કન્ટેન્ટ નિઃશુલ્ક અને મુક્તપણે ઉપલબ્ધ છે; Be Internet Awesomeનો કોઈપણ ભાગ ઍક્સેસ કરવા માટે સાઇન ઇન કરવાની આવશ્યકતા નથી.

Interland શું છે?

-

Be Internet Awesome ક્યાં ઉપલબ્ધ છે?

-

Interland સાથે કયાં ડિવાઇસ સુસંગત છે?

ઇન્ટરનેટ કનેક્શન અને વેબ બ્રાઉઝર ધરાવતા કોઈપણ ડિવાઇસ પર Interland કાર્ય કરે છે. આનો અર્થ છે કે કોઈપણ ડેસ્કટૉપ કે લૅપટૉપ કમ્પ્યુટર, ટૅબ્લેટ અથવા મોબાઇલ ફોન પર તમને Be Internet Awesome મળી શકે છે.

શું અભ્યાસક્રમ કોઈ રાષ્ટ્રીય કે રાજ્ય સ્તરીય ધોરણોને અનુરૂપ છે?

Be Internet Awesome એ ISTE (ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફૉર ટેક્નોલોજી ઇન એજ્યુકેશન) અને AASL (અમેરિકન અસોસિએશન ઑફ સ્કૂલ લાઇબ્રેરિયન્સ)ના ધોરણોને અનુરૂપ છે.