Digital Safety Resources

Mga tool para sa bahay
Digital Safety Resources

Para sa mga Pamilya

Be Internet Awesome Family Guide

Tulungan ang iyong pamilya maging maingat at (smart) online

Ang Be Internet Awesome Family Guide ay nagbibigay sa mga pamilya ng mga kagamitan at kinakailangan nila upang matutunan ang online safety at digital citizenship sa bahay. Ginawa namin ang gabay para sa mga pamilya na ito upang mapadali ang pagbuo at pagsasabuhay ng mabubuting gawain online sa inyong araw-araw na buhay. Puno ng mabubuting aral, ang gabay na ito ay makakatulong sa inyo at inyong mga anak mapag-usapan, matutunan, at mapag-isipan ang online safety.

More for the Home