TEST
ll Created with Sketch.
0

名前を入力してください

ll Created with Sketch.

Reality River

Ayaw Pahulog sa Fake

Pag-usisa sa mga Pagkat-onSusihon
Pagdula pag-usab

Mindful Mountain

Ipakigbahin uban sa Pag-atiman

Pag-usisa sa mga Pagkat-onSusihon
Pagdula pag-usab

Kind Kingdom

Nindot nga Magbinuotan

Pag-usisa sa mga Pagkat-onSusihon
Pagdula pag-usab

Tower of Treasure

Lig-ona ang Imong mga Sekreto

Pag-usisa sa mga Pagkat-onSusihon
Pagdula pag-usab
 • Hearts
 • Ban
Click to move player[0,0]

あなたのスコア

Progress

0/1

ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

大成功!

You're Internet Kind

0

名前を入力してください

準備完了

ll Created with Sketch.
TEST
0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

ll Created with Sketch.
Next

Gamita ang mga arrow key para mulihok sa wala ug tuo

I-tap para makalihok

スペースキー

Gamita ang spacebar sa pagpadala sa kaayo

I-tap aron ipadala ang kaayo

Gamita ang spacebar sa paglukso

Tap aron moambak

Sa taas nga paglukso, kupti ang "up" nga arrow key samtang nagpindot sa wala/tuo.

Sa taas nga paglukso, kupti ang "up" nga arrow key samtang nagpindot sa wala/tuo.

Target group:
' ' : TILE_TYPE.EMPTY
'//' : TILE_TYPE.MIRROR_RIGHT
'\\' : TILE_TYPE.MIRROR_LEFT
'FR' : TILE_TYPE.FRIEND
'FA' : TILE_TYPE.FAMILY
'PU' : TILE_TYPE.PUBLIC
'SA' : TILE_TYPE.SAFE
'TR' : TILE_TYPE.TRASH
'<>' : TILE_TYPE.PRISM (Shouter)
Mga ginikanan

Mga ginikanan

Mga higala

Mga higala

Publiko

Publiko

Basura

Basura

Lock Box

Lock Box

Pilia ang dalan
Pilia ang dalan
Mga ginikanan
Pilia ang dalan
Mga higala
Pilia ang dalan
Tanan sa Interland
Pilia ang dalan
Basura
Pilia ang dalan
Lock Box

あなたのスコア

Progress

ll Created with Sketch.
15 segundos

Ipakigbahin kini nga post sa:

Ipadala kini nga post sa basurahan

Ipadala kini nga post sa lock box

15 segundos

Mga ginikanan

15 segundos

Mga higala

15 segundos

Tanan sa Interland

15 segundos

Basura

15 segundos

Lock Box

15 segundos
Pagdula
ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

大成功!

You're Internet Smart

0

名前を入力してください

準備完了

ll Created with Sketch.
TEST
0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

ll Created with Sketch.
Next

Pilia ang dalan

Pilia ang dalan

スペースキー

Ilunsad ang post

Ilunsad ang post

Gamita ang wala ug tuo nga mga yawe sa pagpili sa husto nga mamiminaw

Gamita ang wala ug tuo nga mga yawe sa pagpili sa husto nga mamiminaw

スペースキー

Gamita ang spacebar sa pagpili sa mamiminaw.

Gamita ang checkbutton aron mapili ang hustong mamiminaw

スペースキー

Gamita ang spacebar sa pagpili sa mamiminaw.

Gamita ang checkbutton aron mapili ang hustong mamiminaw

あなたのスコア

Progress

Susiha ang mga tubag

Susiha ang mga tubag

スペースキー

Pilia ang tubag

Pilia ang tubag

ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

大成功!

Internet Alert ka

0

名前を入力してください

準備完了

ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

15 segundos

Hunahunaa dayon! Ang imong sunod nga pangutana naa sa orasan.

TEST
0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

ll Created with Sketch.
Next

あなたのスコア

Asset 17

0/1

3

2

1

GO!

Progress

ll Created with Sketch.
ll Created with Sketch.

大成功!

Internet Strong Ka

0

名前を入力してください

準備完了

ll Created with Sketch.
TEST
0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

0

Pilia ang pinakalig-on nga password aron mas luwas ang imong tore

answer
ll Created with Sketch.
Next

Gamita ang mga arrow key para mulihok sa wala ug tuo

I-tap para makalihok

スペースキー

Gamita ang spacebar sa paglukso

I-tap aron moambak

Gamita ang mga arrow key aron makapili og guard tower

I-tap para makapili ug guard tower

スペースキー

0

used to get length of answer

answer

Are you sure? That doesn’t seem right…

ll Created with Sketch.
answer

Sound Manager

Sounds 1

Play Sound1Stop Sound1

Sounds 2

Play Sound2Stop Sound2

Shortcuts

 • Localization language

  Generic

   Kind kingdom

    Mindful Mountain

     Reality River

      Tower of Treasure

       Lapad Ka!

       Ikiling ang imong device aron makadula sa landscape mode.